אחריות מקצועית ופלילית של קצין הבטיחות בתעבורה

לא פעם מוצא עצמו קצין הבטיחות בתעבורה נתון בין פטיש -הרשות המוסמכת לבין הסדן- המעביד.

מחד מתן שירות מרבי למשתמשי הקצה קרי – נהגים מקצועיים ומחזיקי הרכב בתאגיד בו הוא מועסק ומתפרנס מדי חודש בחודשו, מאידך אמון הוא על תקינות כלי הרכב, מצב בריאותם והכשרתם המקצועיית של הנהגים הנוהגים באותם כלי רכב.

דרישת החוק מחייבת את קצין הבטיחות לדווח ישירות לבעל המפעל על ליקויים כאלו ואחרים בכל הנוגע לתקינות כלי הרכב והכשירות הנהגים (תקנה 586א' לתקנות התעבורה), ולמעשה להוות לא פעם ה Bad guy-.

בקרות תאונה קטלנית הדין יחול על שלושה : הנהג, בעל המפעל/מנכ"ל וקצין הבטיחות בתעבורה.

אין זה תפקיד בביהמ"ש לעסוק באחריותו של מי שלגביו החליטה המדינה (הפרקליטות) להגיש כתב אישום, ברוב המקרים בקרות ת"ד קטלנית בה קופחו חיי אדם, הנהג לא יישא לבדו בעול אלה גם קצין הבטיחות בחברה ואף המנכ"ל עלולים להיות מזומנים ליתן הסברים כיצד פעלו ואלו פעולות נקטו על מנת למנוע את האירוע הטרגי, היה וימצא כי לא פעלו כמצופה מהם שמותיהם יתווספו לכתב האישום.

וזו לשון התקנה;

309 (א)-בעליו של רכב, קצין בטיחות או מי שהשליטה על הרכב בידו, לא ישתמש ברכב ולא ירשה לאחר להשתמש בו, אם נגרם בו נזק למערכת ההיגוי, לבלמים, לשלדה, לקורת האורך, לקורת הרוחב, לחלקי המרכב שמעבר לקו ציר הגלגלים הקדמיים והאחוריים, למסגרת גג המרכב, לרצפת המרכב בתא הנוסעים או למערכת המתלים הקדמיים והאחוריים או נזק שגרם לפתיחת כריות אוויר, אלא לאחר שהרכב תוקן במפעל וניתנה עליו תעודת בדיקה בידי מנהל מקצועי של מפעל בודק הערוכה לפי טופס 1 שבתוספת השלוש עשרה (להלן – תעודת בדיקה).

 מתאוריה לפרקטיקה - כיצד אחריות מקצועית ופלילית של קצין הבטיחות בתעבורה באה לידי ביטוי

פס"ד הדין הבאים ניתן להווכח, כי ערכאות המשפט השונות נותנות חשיבות מאין כמוהה לקיום תפקיד קצין הבטיחות בהתאם לדרישת החוק ובאותה נשימה מטילים אחריות פלילית על קציני בטיחות שאינם מקיימים את חובה עליהם.

פס"ד שלמה לוי נ' מד"י : כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בשל היותו קצין בטיחות ויוחסה לו עבירה בניגוד לתקנה 585 (ב) לתקנת התעבורה, התשכ"א - 1961, ואי הודעה על ליקויים ברכב, בניגוד לתקנה 587 לתקנות התעבורה.

בפס"ד זה קצין בטיחות בתעבורה הואשם בכך שלא מנע נסיעת אוטובוס זעיר ללא בדיקת – חורף.

בפס"ד הוטל רכיב עונשי על נושא התפקיד (קצין הבטיחות) לאור אי המנעות מפעולה שבהשבתת הרכב ואי דווח למנהל התאגיד בהתאם לדרישת החוק.

בפס"ד מד"י נ' אסולי : תיק ת"ד קטלנית בה במהלך נסיעה לאחור של אוטובוס אגד פגע חלקו האחורי של האוטובוס בעובד אחר וגרם למותו.

ביהמ"ש זיכה את הנהג (הנאשם) אולם הרחיב ארוכות באחריות קצין הבטיחות והחברה, והעלה שאלות קשות בנוגע לאחריות קצין הבטיחות.

בשני פס"ד הדין נמצא כי בדין קיימת אחריות משותפת, למצער לעניין תקינות רכב- של נוהג רכב, של בעל המפעל או האחראי לרכב, ושל קצין הבטיחות בתעבורה.

לפרטים נוספים וייעוץ בנושא אחריות מקצועית ופלילית של קצין הבטיחות בתעבורה אתם מוזמניםם ליצור עמנו קשר - לןפו שירותי קצין בטיחות בתעבורה 09-766-2733 או 052-500-0850

Comments are closed.

Call Now Button