גיוס רכבים לצהל בשעת חירום

עפ``י החוק, בשעת חירום ניתן לגייס לצה``ל רכבים וציוד שישמשו לאספקת שירותים חיוניים לציבור. החוק מאפשר לצה``ל לעשות ברכבים שימוש לתרגולים, אימונים ואף למלחמה.

גיוס רכבים לצה ל בשעת חירום

מדוע צריך לגייס רכבים לצה"ל בעת חירום?

כאשר מוכרזת תקופת חירום בישראל, שר הביטחון רשאי לגייס עבור צה"ל רכבים וציוד במטרה לספק שירותים חיוניים לציבור. החוק מאפשר לגייס עבור צה"ל גם כלי רכב וגם ציוד הנדסי, מתקני חשמל, צרכים רפואיים, מחשבים, מחסנים, מפעלים ועוד. על גיוס הרכבים מהציבור אמון המרכז לגיוס אמצעים וריתוק משקי באגף הטכנולוגי לוגיסטי של צה"ל. הרציונל העומד בבסיס סוגיית הרכבים המגויסים הינו כלכלי - לאפשר לצה"ל להשתמש בשעת חירום ברכבים שהחזקתם ורכישתם בזמני שלום כרוכות בהוצאות גדולות למדינה.

רכישת רכבים למטרות חירום אינה כדאית כלל לאור העובדה שרכבים אלה יעמדו רוב הזמן ללא שימוש במחסנים, ו"יצאו לאור" רק בעת חירום. מרגע גיוס הרכבים, צה"ל רשאי לעשות בהם שימוש לתרגולים, אימונים ואף למלחמה. עפ"י החוק, על הצבא לשלם לבעלי הרכבים בעבור השימוש ואף להעניק להם פיצוי במקרה בו הרכבים ניזוקו.

סוגי הרכבים המגויסים

בין הרכבים המגויסים נכללים: ג`יפים, משאיות, אוטובוסים (בליווי הנהגים), רכבים מסחריים, טרקטורים וציוד מכני הנדסי למינהו. בעת מלחמה צה"ל מגייס בד"כ רכבי טנדר, הבולטים בכושר ההעמסה ויכולות השטח שלהם. חלק מקציני הבטיחות בתעבורה במילואים אחראיים על בדיקת הרכבים לקראת גיוס, ועל הכנת דו"ח מצב לפיו מפצים את הבעלים על רכבים שניזוקו או לא הוחזרו אליהם.

רכבים מגויסים גם לשירות האזרחי

עפ"י החוק גם לשר התחבורה יש זכות לגייס רכבים בזמן חירום, אם כי העדיפות הראשונה היא לצרכים צבאיים. לנוכח החרפת האיומים על העורף הישראלי, מתקיים כיום דיון ער על חלוקת המשאבים בין צה"ל לבין המשק האזרחי.

שר התחבורה הוא הממונה לעניין ציוד עודף של כלי תחבורה, ואוחז בכל הסמכויות החוקיות שיש לשר הביטחון בהקשר לציוד זה. הרשות הארצית לתובלה יבשתית בשעת חירום שבמשרד התחבורה הינה אחת מרשויות המשק לשעת חירום (מל"ח). באחריותה לארגן, לתכנן ולהכין את מערך התובלה המספק שירותי תובלה יבשתית למשק האזרחי בזמן חירום. המפקח על התעבורה עומד בראש הרשות, הפועלת באמצעות המחלקה לשעת חירום שבאגף המפקח על התעבורה. הרשות לתובלה פועלת לשחרר מחובת גיוס רכבים הנדרשים לצרכי התובלה של המשק.

מעוניינים במידע נוסף בנושא? היכנסו לאתר אט"ל ולאתר מבקר המדינה.

לופו ניהול ציי רכב ושירותי קצין בטיחות בתעבורה
צרו קשר בטלפון  09-766-2733  או באמצעות צור קשר

 גיוס רכבים

Comments are closed.

Call Now Button