הסרת ידיים מהגה בזמן נסיעה

התקנה האוסרת הורדת ידיים מההגה

תקנה 28 א

חובה להחזיק בהגה או בכידון תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' (מס' 6) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 2) תשט"ח-2007
28.(א) נוהג רכב חייב להחזיק ידיו או בכידון כל עוד הרכב בתנועה; אולם ראשי הוא להסיר יד
אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.
(ב) (1) בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב -
(א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית
(ב) לא ישלח או יקרא מסרון (S.M.S);
(2) בתרנה משנה זו -
" דיבורית" - התקן מאפשר שימוש בטלפון כלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון. הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו; " טלפון" - מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג.
תצוגה הנראית לנהג תק' (מס' 8) תשט"ז-2007 תק' (מס' 6) תשט"ט-2009
28א. (א) ברכב מנועי המצוי בנסיעה לא תופעל תצוגה הנראית ממושב הנהג, יותקן ברכב מנגנון לניתוקה בהיות הרכב בנסיעה ולא ינהג בו אדם אלא אם נותקה התצוגה כאמור.
(ב) האמור מתקנה משנה (א) לא יחול על תצוגה המיועדת לבקרה או ניווט של הרכב או על מערכות תצוגה בכלי הרכב המשמשים את משטרת ישראל או את שירות הבטחון הכללי לצורך מילוי תפקידם או את צבא הגנה לישראל למטרה ביטחונית.
(ג) על אף האמור בתקנה זו, רשאי השר ליתן היתר להפעלה למטרה ביטחונית של תצוגה הנראית לנהג גם בעת נסית הרכב, ובלבד שהתצוגה אינה מחייבת צפייה רצופה בה והנהג ברכב שבו מותקנת תצוגה כאמור קיבל הכשרה לשימוש בה תוך כדי נהיגה.

התקנה במילים פשוטות

אסור להוריד את הידיים מההגה או להתעסק עם דברים אחרים אלה אך ורק לתפעול של הרכב - זה אומר שכל שאר הפעולות הן פשוט אסורות.

  • דוגמת מתקן הפלאפון שיושב על ההגה גם הוא אסור ומסוכן (מונע את פתיחת כרית האוויר ובנוסף הקנס 500 ₪ ו - 6 נקודות).

התקנה עצמה לא השתנתה, האכיפה שלה גדלה משמעותית.

מחקרים הראו שהסחת דעת היא הסיבה העיקרית בתאונות דרכים. והסחת הדעת הגדולה ביותר שלנו היא ידידנו הטוב ביותר הפלאפון הסלולארי!

כתוצאה מזה משטרת ישראל מצאה שיטות יצירתיות לאכוף את העוברים על החוק לדוגמא:

צילום באיכות מדהימה מתחנות אוטובוס, מגשרים, משטרה סמויה על אופנועים שנוסעים ליד הרכבים ועוצרים את מי שמתעסק בדברים אחרים בזמן נהיגה ועוד...

החטא ועונשו

  • שימוש בטלפון בעת שהרכב בתנועה שלא באמצעות דיבורית: קנס 1000 ₪ + 8 נקודות.
  • שליחה או קריאת הודעת טקסט: קנס 1000 ₪ + 8 נקודות.
  • מורה לנהיגה שימוש בטלפון: הזמנה לדין + 8 נקודות.
  • תצוגה נראית לנהג: הזמנה לדין + 4 נקודות.
  • נהיגה בחוסר זהירות: קנס 500 ₪ + 6 נקודות.
  • נהיגה עם אוזניות: קנס 250 ₪ + 0 נקודות.
  • הליכה בכביש עם אוזניות: קנס 100 ₪ + 0 נקודות.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין מקצועי ולהרחיב בנושאים לפי בקשתכם.
בברכה ונסיעה נעימה והגעה בטוחה!
שירותי קצין בטיחות התעבורה
לופו ניהול ציי רכב

Comments are closed.

Call Now Button