חובת העסקת קצין בטיחות בתעבורה וסמכויותיו

השאלות סביב חובת העסקת קצין בטיחות בתעבורה וסמכויותיו השונות מתחדדות בתקופה האחרונה

סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים ותאגידים שונים הינו נושא נפיץ שהשיח בגינו עולה לבקרים בוועדות השונות של כנסת ישראל.

שנת 2016 ננעלה עם 378 הרוגים בכבישים, ו-2017 ממשיכה את המגמה המדאיגה עם "ממוצע דמים" של יותר מהרוג אחד ביום!

היעד של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לרדת אל מתחת ל-300 הרוגים מתאונות דרכים לא הושג, נוכח המספרים ההולכים וגדלים, והרצון לצמצם את מספר הנפגעים בכבישים נשאר רצון בלבד.

זו השנה הרביעית ברציפות שמספר ההרוגים בכבישים נמצא בעליה וזו גם השנה הרביעית ברציפות שממשלת ישראל איננה עומדת ביעד שהיא עצמה הציבה, ירידה קבועה במספר ההרוגים.

תקנה 580 לתקנות התעבורה קובעת בחיקוק העסקת קצין בטיחות בתעבורה במשרה מלאה או חלקית וזאת בהתאם לגודל צי הרכבים בתאגיד.

למה צריך בכלל קצין בטיחות בתעבורה ? ומה תפקידיו?

תקנות התעבורה מפרטות (תקנה 585) את תחומי האחריות עליהם אמון קצין הבטיחות בתעבורה, מס' דוגמאות קטנות אך מהותיות היות וקצרה היריעה מלהכיל;

  • לדאוג ולפקח על תקינותם של כלי הרכב על סוגיהם (הרשומים בבעלות ו/או מופעלים בקביעות גם אם אינם בבעלות החברה/מפעל/תאגיד/מוסד)
  • לפקח על כך שהנוהגים בכלי הרכב של המפעל/החברה/מוסד/תאגיד, יקיימו את כללי הבטיחות ויצייתו להוראות כפי שיפורטו להלן
  • להסדיר ולקבוע סדרי בטיחות של התנועה בשטח החצר/המרחב של המפעל/החברה/המוסד/התאגיד
  • לחקור תאונות על סוגיהן, כולל נזק בלבד, ולהסיק מסקנות המתבקשות בדבר מניעתן בעתיד ולפעול ליישומן כפי שיפורט להלן
  • לנהל תיקים ורישומים שישקפו את סדרי הבטיחות שהונהגו עפ"י הוראות אלו כפי שיפורט להלן
  • לקיים פעולות חינוך, הדרכה והסברה בכל הנוגע לאחזקתם התקינה של כלי הרכב והנהיגה הנכונה עפ"י תקנות התעבורה וכללי הזהירות הנדרשים
  • למלא במלואן אחר ההוראות המפורטות הנ"ל.

נקודות חשובות נוספות בנושא חובת העסקת קצין בטיחות בתעבורה וסמכויותיו

חשוב להזכיר – בישראל כ-230,000 רכבים בבעלות ליסינג כשרובם מסוג רכב פרטי עד 3,999 ק"ג. בנוסף להם, קיימים הרכבים הפרטיים שבבעלות החברה, האוטובוסים, המשאיות ועוד.

הימצאות קצין בטיחות מקצועי בארגון למעשה "מגדרת" את התחום הרכב והבטיחות אצל גורם מקצועי אחד שמכיר את התחום על בוריו ומהווה כתובת לפניות שונות של מחזיקי הרכב השונים הן בפן בטיחות והן מבחינת קבלת שירות פנימי ארגוני

העדר פרסונה מאין זאת עלולה ליצור כאוס בתחום רגיש זה, באותה נשימה יובהר באופן חד-משמעי, ברחל בתך הקטנה, בקרות תאונת דרכים קטלנים בה קופחו חיי אדם מי שנושא באחריות הפלילית אל מול רשויות החוק בעדר קצין בטיחות הוא מנהל הכללי של התאגיד קרי המנכ"ל.

הנהלת התאגידים אינן מודעות לגודל האחריות הרובצת על כתפיהם ביום 07/06/2016 הורשע סמנכ"ל חברה בבית המשפט השלום בב"ש בגרם מוות ברשלנות והושתו עליו 6 חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות.

להלן ציטוט מפרוטוקול גזר הדין של כבוד השופטת איילת גרבי:

"ב"כ המאשימה ציין כי לאור תפקידו של הנאשם 3 כסמנכ"ל תפעול בחברה, לא ערך בדיקה בטיחותית באשר לאופי המטען, לא דאג להובלתם בבטחה של המטענים באמצעות כלי הרכב של החברה ואפשר בעצם לנהג, קרי לנאשם 5 להוביל תוך הפרת תקנות התעבורה ותנאי ההיתר של קצין המשטרה"

קצין בטיחות – איסור על עיסוק נוסף

תקנה 580(ב') לתקנות התעבורה קובעת כי:

"קצין בטיחות יעמוד לרשות המפעל בלבד ולא יעסוק במפעל בכל תפקיד זולת תפקידו כקצין בטיחות, אלא באישור הרשות"

בהתאם להוראה זו חל איסור מוחלט לקצין בטיחות לעסוק במפעל בכל תפקיד אחר מלבד תפקיד קצין בטיחות בתעבורה אלא באישור הרשות.

כמה זה בכלל עולה למעסיק??

משרד התחבורה יזם מחקר שמטרתו העיקרית הייתה בחינת השפעת העסקת קצין הבטיחות בתעבורה בצמצום התאונות והאם קיימת כדאיות כלכלית בהעסקתו, או שהמינוי נעשה מאילוץ חוקי בלבד.

נמצא כי: בארגונים המעסיקים קצין בטיחות, גרמה להפחתת עלויות תפעול הבטיחות בארגון בצורה מובהקת ומשמעותית בשיעור של 25%.

משרדנו מספק לווי מלא הן בבחינת הערכות לבניית צי רכבים חדש בארגון והן בבחינת ניהול צי קיים, במסגרת מיקור חוץ בהתאם לגודל הצי בחברה.

קציני בטיחות בתעבורה המועסקים בלופו ציי רכב הינם המקצועיים ביותר ובעלי ניסיון רב שנים.

מעסיק בעל צי כלי רכב הקדם והתקשר עכשיו: 09-766-2733 או  052-500-0850

Comments are closed.

Call Now Button