נורות בלוח שעונים

לנורות המופיעות בלוח השעונים יש תפקיד חשוב בשמירה על בטיחות הרכב והנוסעים בו. חשוב לדעת אילו נורות נמצאות על הלוח, ומה המשמעות כאשר הן נדלקות בצבעים מסוימים

נורות בלוח שעונים - אדום – נורת אזהרה המחייבת טיפול מיידי, צהוב – נורת אזהרה/מידע מחייבת טיפול בהמשך, ירוק/כחול – נורת מידע.

נורות בלוח שעונים עלולות לבלבל את הנהג כאשר אינו מודע לתפקידה של כל נורה. בלוח השעונים קיימות עשרות נורות. לנורות אלו יש תפקיד חשוב בשמירה על תקינות הרכב ועל בטיחות הנהג והנוסעים.

הנורות נדלקות בשלושה צבעים: נורה הנדלקת בצבע אדום מתריעה ומזהירה על בעיה שדורשת טיפול מיידי. נורה הנדלקת בצבע צהוב מספקת מידע ומתריעה על כך שקיימת בעיה שדורשת טיפול בהמשך. הנורות הנדלקות בצבע כחול הינן נורות מידע בלבד.

בעמוד זה קיבצנו עבורכם את רשימת כל הנורות המופיעות בלוח השעונים – כל תיאור קצר ניתן בהתאמה למספר הנורה שבלוח.

נורות בלוח שעונים

1. אורות ערפל (קדמיים).39. אזהרת כרית אוויר.
2. נורת אזהרה הגה כח.40. אזהרת בלם יד.
3. אורות ערפל (אחוריים).41. מים במיכל דלק.
4. נוזל שטיפת שמשה נמוך.42. כרית אוויר מבוטלת.
5. אזהרת כרית בלם.43. נורת טיפול.
6. בקרת שיוט מופעלת.44. אורות חזית גבוהים.
7. מחווני כיוון.45. מסנן האוויר מלוכלך.
8. חיישן אור גשם.46. מצב חיסכון בדלק.
9. מצב חורף.47. בקרת ירידה במורד.
10. מחוון מידע.48. אזהרת טמפרטורת מנוע.
11. אזהרת מנוע בעירה פנימית.49. אזהרת מערכת למניעת נעילת גלגלים.
12. אזהרת קור.50. אזהרת מיכל דלק.
13. אזהרת מתג הצתה (סוויצ`).51. דלת פתוחה.
14. המפתח אינו ברכב.52. מכסה מנוע פתוח.
15. סוללת המפתח נמוכה.53. דלק נמוך.
16. אזהרת מרחק.54. אזהרת תיבת הילוכים אוטומטית.
17. דוושת המצמד לחוצה.55. הגבלת מהירות.
18. דוושת הברקס לחוצה.56. בלמי דיסק.
19. אזהרת נעילת הגה.57. לחץ שמן נמוך.
20. שלד אורות חזית.58. הפשרת שמשה קידמית.
21. לחץ אוויר בצמיג.59. תא המטען פתוח.
22. מידע אורות צג.60. בקרת יציבות כבויה.
23. תקלת אור חיצוני.61. חיישן גשם.
24. אזהרת אורות ברקס.62. אזהרת פליטה מהמנוע.
25. אזהרת מסנן הדלק.63. הפשרת חלון אחורי.
26. תקלת מוט גרירה.64. מצב ניגוב שמשת הרכב.
27. אזהרת מתלי אוויר.
28. אזהרת סטייה מהנתיב.
29. אזהרת ממיר קטליטי.
30. חגורת בטיחות לא מחוברת.
31. אזהרת אורות חנייה.
32. אזהרת מצבר.
33. מערכת סיוע חנייה.
34. דרוש תיקון/שירות.
35. תאורה משתנית.
36. בקרת טווח אור חזית.
37. אזהרת ספויילר אחורי.
38. אזהרת גג נפתח.

נורות בלוח שעונים

Comments are closed.

Call Now Button