הסמכת קצין בטיחות בתעבורה

לא תינתן הסמכה לאדם, אלא אם הוכיח מספר קריטריונים להנחת דעתה של הרשות, הרשות רשאית ליתן לאדם בנסיבות מיוחדות אישור לשמש כקצין בטיחות גם אם אינו בעל הסמכה

הסמכת קצין בטיחות בתעבורה – בסמכות רשות התחבורה

רשות התחבורה היא הגוף האמון על מתן הסמכה לקצין בטיחות בתעבורה. כתב ההסמכה מוענק ע"י הרשות ל-5 שנים, וזהו גם תוקף חידושו.
נושא ההסמכה מפורט בתקנות התעבורה: 582, 583 ,583 א`, ולפיהן הרשות תספק כתב הסמכה לתפקיד קצין בטיחות למי שיעמוד בתנאים הבאים:

 • תושב מדינת ישראל.
 • סיים 12 שנות לימוד, שלפחות 3 מהן כוללות לימודים בבי"ס מקצועי ומאושר, העובד עפ"י תכנית לימודית מוכרת במגמת מכונאות רכב, או לאדם שיש לו ניסיון מעשי מספק בענף מכונאות הרכב.
 • עסק במשך 3 שנים ברציפות באחד ממקצועות התחבורה (שהוגדרו ע"י הרשות) ויש בידיו תעודה מסוג 2 בענף מכונאות הרכב מטעם משרד העבודה והרווחה.
 • עבר בהצלחה קורס מקצועי ומאושר ע"י הרשות - להכשרת קציני בטיחות בתעבורה.
 • סיים את בחינות הקורס להכשרת קציני בטיחות בתעבורה בהצלחה ובהתאם לדרישות הרשות.
 • עבר מבחני אישיות ספציפיים בהצלחה.
 • אוחז ברישיון נהיגה דרגה 3 ומעלה.

במקרים מסוימים, בסמכותה של רשות התחבורה לאפשר לאדם כלשהו לשמש בתפקיד קצין בטיחות בתעבורה גם אם עמד רק בחלק מהדרישות המפורטות לעיל. אישור זה מותנה בהתחייבות המועמד להשתתף בקורס הכשרת קציני בטיחות המאושר ע"י הרשות.

ועדת ההסמכה לקציני בטיחות בתעבורה - כך זה עובד

בוועדת ההסמכה לקציני בטיחות בתעבורה משתתפים 6 חברים: נציג מטעם משטרת ישראל, 3 נציגים מטעם משרד התחבורה (ביניהם יו"ר הוועדה), ו-2 נציגים מטעם הארגון הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של קציני בטיחות בתעבורה. הוועדה יכולה להתכנס לדיון אם יושב בה לפחות נציג אחד מכל גוף. החלטות מתקבלות ברוב קולות, במידה והקולות שקולים – בהכרעת היו"ר, ובהעדרו – בהכרעת נציג משרד התחבורה.
מינוי ועדת ההסמכה כולל מספר סעיפים המתארים את סמכויותיה:

 • להמליץ בפני רשות התחבורה על תכנית להכשרת והדרכת קציני בטיחות, תכניות השתלמות, תכניות לימודיות ותכנית בחינות לקורסי הכשרת קציני בטיחות.
 • לתת הסמכות לקציני בטיחות.
 • לספק פטורים חלקיים/שלמים להכשרת קציני בטיחות, תוך התחשבות בכישורי המבקש.
 • לקבוע הוראות, נהלים והדרכות לגבי תחילת העסקתו של קצין בטיחות בתעבורה בעסק נתון.
 • לשמש כוועדה מקצועית, הממליצה לרשות בנושא ההתנהלות המקצועית של קציני בטיחות.

לופו ניהול ציי רכב תתאים לארגונכם קציני רכב מקצועיים בעלי הסמכה פורמלית

למידע נוסף פנו אל לופו שירותי ציי רכב בטלפון 09-7662733 או באמצעות צור קשר

הסמכת קצין בטיחות בתעבורה

Comments are closed.

Call Now Button