העסקת קצין בטיחות בתעבורה

העסקת קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ מטעם לופו – ערך מוסף לארגון – שביעות הרצון של לקוחותינו מעידה על איכות השירות שמספקים קציני הבטיחות בתעבורה מטעם לופו.

החוק מסדיר את נושא העסקת קצין בטיחות בתעבורה בצורה ברורה בנהלים המעוגנים בתקנות 580 ו-581 לתקנות התעבורה. כל ארגון עם צי רכב נדרש לפעול בהתאם לנהלים אלה.

העסקת קצין בטיחות בתעבורה – ערך מוסף לארגון

העסקת קצין בטיחות בתעבורה הינה מחויבת המציאות לארגון שמחזיק בצי רכב. ארגון שמעסיק קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ, זוכה בערך מוסף של איכות חיים ארגונית ושל יעילות בעבודה. זהו צעד חכם המאפשר לבעל העסק להוריד מעליו את נטל הניהול של צי הרכב – משימה תובענית למדי. העסקת קצין בטיחות שאינו נמנה על סגל העובדים, מאפשרת לבעל העסק להגדיל את הרווחיות, ובה בעת להסיר מעליו דאגה לתחום שלם ומורכב.

קצין בטיחות בתעבורה מטעם לופו – שווה להעסיק

קציני הבטיחות של לופו ניהול ציי רכב מועסקים בארגונים שונים בארץ – חברות, מפעלים ועסקים שונים המחזיקים בצי רכב. שביעות הרצון של לקוחותינו מעידה על איכות השירות שמספקים קציני הבטיחות בתעבורה מטעם לופו.

העסקת קצין בטיחות בתעבורה – דבר החוק

הנהלים לגבי העסקת קצין בטיחות בתעבורה ברורים מאוד, ומעוגנים בתקנה 580 לתקנות התעבורה:

  1. בעל מפעל יעסיק במפעלו קצין בטיחות, שיש לו רישיון נהיגה לסוגי הרכב המופעלים במפעלו.
  2. קצין בטיחות יעמוד לרשות המפעל בלבד, ולא יעסוק במפעל בכל תפקיד זולת תפקידו כקצין בטיחות, אלא באישור הרשות.
  3. הרשות רשאית, בתנאים שתקבע, לאשר העסקת אותו קצין בטיחות ביותר ממפעל אחד.
  4. היו ברשות המפעל יותר ממאה כלי רכב או היו כלי רכב מופעלים במקומות שונים, רשאית הרשות לקבוע למפעל הסדרי פיקוח נוספים."

בנוסף, תקנה 581 לתקנות התעבורה משלימה את הדברים בהתייחסותה להתחלת העסקה ולסיום העסקת קצין בטיחות בתעבורה: " בעל מפעל יודיע לרשות על התחלה או סיום של העסקת קצין בטיחות במפעלו, תוך 30 יום מיום התחילה או הסיום; בהודעה יפרט בעל המפעל את שמו ופרטיו האישיים של קצין הבטיחות וכן את פרטי כתב הסמכתו."

העסקת קצין בטיחות בתעבורה מטעם לופו – זה עסק טוב!

למידע נוסף פנו אל לופו שירותי ציי רכב בטלפון 09-7662733 או באמצעות צור קשר

העסקת קצין בטיחות בתעבורה

Comments are closed.

Call Now Button