הצורך בפונקציית קצין רכב גם לפני הגיעכם ל-40 כלי רכב

לופו חברת ניהול ציי רכב מעניקה שירותי קצין בטיחות בתעבורה הכוללים ניהול סיכונים מערכתיים וההשלכות המורכבות העלולות להיגרם לכל ארגון כתוצאה מניהול כושל של צי רכב.

לקבלת מענה ופתרון מתאים לחברתכם ללא קשר למספר כלי הרכב וסוגיהם השאירו הודעה דרך צור קשר או בטלפון 972-525-00-0850+, ונשמח מאוד לעמוד לשירותכם.

קצין בטיחות בתעבורה לפחות מ-40 כלי רכב - זאת ההמלצה

חברתנו מעניקה ליווי מלא ומקיף לרבות תכנון והיערכות בבניית צי רכב חדש או ניהול צי רכב קיים על ידי קצין בטיחות בתעבורה מוסמך ומקצועי אשר יתפוס שליטה מלאה בכל נושאי הטיפול ברכב והנהגים ועל ידי כך, יתאפשר לחברתכם להמשיך ולהתמקד בדברים החשובים באמת.

קצין בטיחות בתעבורה מטעם לופו ידאג לפעילות צי רכב תקינה, ללא תקלות ו/או הפסדי זמן גם בתנאים דינמיים של מציאות משתנה, בה מספר כלי הרכב הכלולים בצי הרכב של חברתכם, משתנה תמידית ולעיתים גדל בצורה מפתיעה עקב שינויים מבניים בחברתכם.

נדגיש ונציין שגם אם חל צמצום בחברתכם וחלה ירידה במספר כלי הרכב המשרתים את החברה לפחות מ-40 כלי רכב, הנטייה המחשבתית היא לבטל את תפקידו של קצין בטיחות בתעבורה. פעולה זו אינה מומלצת, וההמלצה היא לשמור על תפקידו של קצין בטיחות בתעבורה בחברה במשרה קטנה או בניהול מרחוק או לפי קריאות.

זיכרו! שימור תפקידו של קצין בטיחות בתעבורה יביא להמשך קיום הוראות הבטיחות ושמירת המומנטום שנוצר באיכות הטיפול ברכבים, והמשך טיפול תקין בצי הרכב של החברה, כגון: בירורים וטיפול מול המשטרה או חברות הביטוח במקרה של תאונה, ולהימנע ככל האפשר ממצבים בהם חלים שיבושים שונים הנובעים מתפקוד לקוי של צי הרכב או הנהגים. מיותר לציין, כי צי רכב המנוהל בצורה מקצועית ותקינה, חיוני מאוד לתפקוד תקין של כל ארגון.

חשיבות העסקת קצין בטיחות בתעבורה עבור כמות רכבים פרטיים הפחותה מ-40

ניסיון רב שנצבר מצביע על כך שלשמירת תפקידו של קצין בטיחות בתעבורה גם כאשר חובת החוק אינה חלה הינה בעלת חשיבות רבה: מינויו של קצין בטיחות בתעבורה משחרר את עובדי החברה ובעליה כאחת לעיסוק בתפעול החברה כך שלא חלה ירידה בתפוקת החברה.

נקודה נוספת הראויה להתייחסות היא, שגם אם הנכם הבעלים של חברה קטנה, שלה מספר כלי רכב לא גדול. הרי שראוי לזכור שתקנות התעבורה המחייבות והתיקונים הנלווים, מתעדכנים על פי המציאות המשתנה. המציאות משתנה על פי ניסיון נצבר, שלרוב הינו שלילי, ולכן מחייב שינוי תקנות.

לאור האמור לעיל, אנו למדים כי גודלם של ציי הרכב המחייב מינוי קצין בטיחות בתעבורה הינו פועל יוצא של ניסיון העבר ואינו מתייחס בהכרח לשינויים המהירים אשר חלים בתחום התעבורה (מספר כלי רכב הנעים על הכביש, גיל הנהגים ושנות ניסיון, מורכבות כלי הרכב ודרישות התחזוקה השוטפות ועוד).

נימוקים נוספים למינוי קצין בטיחות בתעבורה לפחות מ-40 כלי רכב

כלי הרכב באופן כללי (גם הכבדים שבהם), הולכים ומשתכללים. החזקתם דורשת ידע ומקצועיות רבה. אך על אף שלעיתים מפעיל הרכב נדרש לפחות ידע בשל אמצעי בטיחות ואוטומציה שמוטמעת ברכב, ככל שכלי הרכב משתכללים ונעשים יקרים ומורכבים, ניתן לצפות שכל תקלה ולו הקטנה ביותר עלולה לגרום לאובדן הכנסות משמעותי בשל ירידה בתפוקה ולעיתים אף נזקים כבדים כספיים או גופניים.

תקנת התעבורה 579 א' מגדירה בצורה ברורה את גודל צי הרכב אשר לניהולן יש למנות קצין בטיחות בתעבורה. על פי הוראות החוק, 39 הוא מספר כלי הרכב הפרטיים המרבי שניתן לתפעל ללא קצין בטיחות בתעבורה, ואם מדובר ברכבים מכל סוג אחר או בצי מעורב אזי המספר הינו 19.

חשוב לציין שמספרים אלה הינם מוחלטים ותקנות התעבורה לא מאפשרות כל חריגה ממספרים אלה. אם צי רכב הגיע למספרים אלה ולא מינה קצין בטיחות בתעבורה הרי שבעלי החברה נושא באחריות אישית לכל נושא התעבורה.

לקבלת מענה ופתרון מתאים לחברתכם ללא קשר למספר כלי הרכב וסוגיהם השאירו הודעה דרך צור קשר או בטלפון 972-525-00-0850+, ונשמח מאוד לעמוד לשירותכם.

קצין בטיחות בתעבורה לפחות מ-40 כלי רכב

Comments are closed.

Call Now Button