מהו קצין בטיחות בתעבורה

תקנות בנושא קצין בטיחות בתעבורה

לופו השמת קציני בטיחות בתעבורה במיקור חוץ, קצין הבטיחות אחראי על תקינות הרכבים, על הדרכת נהגים, הוא היועץ להנהלת החברה ומהווה גשר בין חברות הביטוח לחברה.

מהו קצין בטיחות בתעבורה

קיימות תקנות עיקריות לגבי החובה להציב קצין בטיחות בתעבורה בארגונים/מפעלים המחזיקים צי רכב. תקנות סדרי הבטיחות חלות על בעלי ציי רכב בהיקפים שונים בהתאם לפירוט.

תקנות עיקריות לגבי חובת הצבת קצין בטיחות בתעבורה בארגונים

התקנות העיקריות המתייחסות להצבת קציני בטיחות בתעבורה בארגונים המחזיקים צי רכב, הינן:

תקנות 585 א’, 586, 587, 587 א’ – מפרטות את תפקידיו של קצין בטיחות בתעבורה.
תקנות 580 , 581 – מתייחסות להעסקת קצין בטיחות בתעבורה.
תקנות 582 , 583 , 583 א’ – מתייחסות להסמכת קצין בטיחות בתעבורה.

תקנות סדרי בטיחות באחזקה וניהול כלי רכב במפעלים

לצורך ניהול ציי רכב במפעלים, בחברות ובתאגידים יש להשתמש בשירותיהם של קציני בטיחות בתעבורה. נושא זה מוסדר בתקנות המעוגנות בנהלי סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים. סדרי בטיחות אלו הוגדרו בתיקון ק"ת 6360, 9.1.2005, ונכנסו לתוקפם בשנת 2007.

על מי חלות תקנות סדרי הבטיחות

תקנות סדרי הבטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים, חלות על מוסדות, תאגידים, מיזמים או בתי עסק, אשר מחזיקים, מפעילים או מנהלים ציי רכב העומדים בקריטריונים אלה:
1. מחזיקים מ-40 רכבים ומעלה מסוג: רכבים פרטיים, רכבי עבודה או רכבי מסחר, במשקל כולל של עד 3,500 ק"ג.
2. מחזיקים מ-20 רכבים ומעלה מסוג: אוטובוסים, רכבי עבודה או רכבים מסחריים, במשקל כולל העולה על 3,500 ק"ג.
3. מחזיקים מ-20 רכבים ומעלה, שחלקם מתאימים למתואר בסעיף הראשון לעיל, חלקם מתאימים למתואר בסעיף השני, או לתיאור אחר.

התקנות מספקות את כל ההבהרות

התקנות בנושא קצין בטיחות בתעבורה אינן משאירות מקום לספק או תהייה, ונועדו למנוע טעויות אפשריות במסגרת העסקת קציני בטיחות בתעבורה בגופים שונים. התקנות מבהירות כי:
1. קצין בטיחות בתעבורה הוא אדם שהוכשר לתפקיד ע"י משרד התחבורה, ושברשותו רישיון נהיגה לכל סוגי הרכב המוחזקים ומופעלים בארגון/מפעל שבו הוא מועסק.
2. על בעלי המפעלים חלה החובה לוודא כי ברשותו של קצין הבטיחות בתעבורה ישנה אסמכתה לעסוק בתפקיד זה.
3. קצין בטיחות בתעבורה המועסק בארגון מסוים יעמוד לרשותו בלבד, ולא יוכל לשמש בתפקיד זה או בתפקיד אחר, אלא אם קיבל לכך אישור מרשות התחבורה (קיימים מקרים מיוחדים כאלה הזוכים לאישור הרשות).
4. בארגון שצי הרכב שלו מונה למעלה מ-100 כלי רכב - רשות התחבורה יכולה לפעול לביצוע הסדרי פיקוח נוספים.
5. בעלי העסק מחויבים לדווח לרשות התחבורה על תחילת/סיום העסקת קציני בטיחות בתעבורה עד 30 ימים מיום תחילת ההעסקה או סיומה. בדיווח יפורטו פרטיהם האישיים של קציני הבטיחות ופרטי ההסמכה המקצועיים שלהם.

למידע נוסף פנו אל לופו שירותי ציי רכב בטלפון 09-766-2733 או באמצעות צור קשר

מהו קצין בטיחות בתעבורה

Comments are closed.

Call Now Button