מדוע מינוי קצין בטיחות בתעבורה הינו האינטרס העליון של מנכ”ל חברה?

לופו ניהול ציי רכב - מדוע מינוי קצין בטיחות בתעבורה הינו האינטרס העליון של מנכ"ל חברה?

מינויו של קצין בטיחות בתעבורה הינו האינטרס העליון של מנכ"ל חברה, אשר לה צי רכב על פי המוגדר בתקנות התעבורה (תשמ"א - תקנות 587 ד'- 579), וזאת משני טעמים עיקריים: ראשית על פי התקנות, כאשר צי רכב של חברה מונה מספר רכבים מינימלי (של 40 רכבים פרטיים, או 20 רכבים כבדים וציבוריים, או 20 רכבים פרטיים, כבדים וציבוריים), הרי שההוראות מחייבות מינוי קצין בטיחות בתעבורה. הטעם השני מתייחס ליעילות ותפוקה של כל הארגון וחלוקת משאבי הניהול על ידי המנכ"ל, שהרי משלא מונה קצין בטיחות בתעבורה ישמש מנכ"ל החברה כנושא באחריות המלאה על צי הרכבים בחברה, יכול מנכ"ל החברה למנות קצין בטיחות בתעבורה גם אם צי הרכב של החברה קטן מהמוגדר בתקנות התעבורה ובכך מסיר מעליו את האחריות לצי הרכב של החברה.

לופו ניהול ציי רכב הינה חברה המספקת שירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ, השירות מהווה יתרון משמעותי ללקוח, אנו נחסוך מחברתכם את המשאבים הנדרשים לגיוס קצין בטיחות בתעבורה, יחסי עובד מעביד וכיוצא בזאת, יתרון נוסף בשירות הוא קבלת שירותי מעטפת נוספים המתאפשרים אודות הניסיון הרב שצברנו במשך השנים, אנו מספקים קציני בטיחות התעבורה במיקור חוץ במשרה מלאה או חלקית על פי דרישותיו וצרכיו של הלקוח, לקביעת פגישת היכרות צרו איתנו קשר ונשמח להעניק לכם את שירותינו.

גורמי בטיחות וגיהות למינוי קצין בטיחות בתעבורה:

מינוי קצין בטיחות בתעבורה על פי הגדרות החוק

תקנות התעבורה (תשמ"א - תקנות 587 ד'- 579 ) מטילות את מלוא האחריות ליישומן של התקנות, על בעל החברה, מנכ"ל החברה וההנהלה. יהיו מנהלי החברה אחראים על כל נושאי הבטיחות והביטחון בחברה אותה הם מנהלים, וזאת בהתייחס למכלול הגורמים הנובעים מתחומי פעילותה השונים: ביטחון העובדים, בטיחות ותקינות המכונות וכמובן מניעת תאונות דרכים ותאונות עבודה מכל סוג שהוא.

כחלק בלתי נפרד מאחריות כוללת זאת אחראי מנכ"ל חברה גם על צי הרכב (מכל סוג שהוא) תקינות וכשירות הרכב, וכן על מפעילי הרכב (הנהגים) והתנהלותם על פי כל כללי תקנות התעבורה.

אחריות עליונה וכוללת זאת של מנכ"ל החברה ניתנת להעברה אך ורק לקצין בטיחות בתעבורה, שהוכשר הוסמך ומונה לתפקיד על פי תקנות התעבורה. היה ומונה קצין בטיחות בתעבורה עבור החברה, יישא קצין הבטיחות במלוא האחריות ליישום התקנות. מכאן ניתן להסיק את גודל החשיבות במינויו של קצין בטיחות בתעבורה, והיותו האינטרס העליון של מנכ"ל חברה לצורך העברת הסמכות לניהול תקין של צי הרכב ממנו אל הקצב"ת.

במינוי קצין בטיחות בתעבורה למעשה מאציל המנכ"ל את האחריות לניהולו של משק הרכב על קצין הבטיחות בתעבורה ובכך מסיר מעליו את הצורך לנהל ולפקח על צי הרכב.

ראוי להדגיש ולציין שההמלצה הגורפת לכל מנכ"ל, הינה למנות קצין בטיחות בתעבורה, גם כאשר צי הרכב של החברה אינו מונה את מספר הרכבים אשר מגדירו כצי רכב על פי התקנות. זאת משום שהמינוי הינו הדרך היחידה למעשה, להגן על המנכ"ל מפני נשיאה באחריות ישירה ועיסוק במכלול התקלות, תביעות, וניהול שותף של מצבת הרכב של החברה.

גורמי יעילות ותפוקה בעבודה למינוי קצין בטיחות בתעבורה:

מנכ"ל החברה, מעצם הגדרתו, חולש על אין ספור תחומים אשר, על פי אמות מידה ותקינה מקובלים, מאפשרים לכל ארגון להגיע לתפוקה ויעילות מרבית ללא קשר למטרותיו של הארגון. כאמור המנכ"ל מחויב על פי התקנות במינוי קצין בטיחות בתעבורה, ומשלא מונה, המנכ"ל נושא באחריות ישירה לכל נושא משק הרכב. ופועל יוצא מכך שמשאבי ניהול רבים ינותבו להתמודדות עם ניהול צי הרכב.

שהרי לצורך מילוי תקנות התעבורה יש לבצע פעילות שוטפת של תחזוקה, פיקוח, והדרכה הנוגעים לצי הרכב והמפעילים.

מרגע מינויו של קצין בטיחות בתעבורה הרי שכל הנושאים הקשורים לניהול צי רכב על פי תקנות התעבורה נופל על כתפיו של הקצב"ת, ואילו המנכ"ל מתפנה לענייני הניהול האחרים.

זאת הינה סיבה משמעותית אשר מעמידה את מינוי קצין הבטיחות התעבורה כאינטרס עליון של המנכ"ל לצורך הפניית משאבי ניהול והעברת סמכויות לניהול צי הרכב לגורם מיומן ומקצועי בתחום גם במקרים שצי הרכב לא מחוייב בפיקוח של קצין בטיחות בתעבורה על פי החוק.

לכל שאלה בנושא קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ ניתן לפנות אלינו

בטלפון 09-766-2733 או השאירו פירטכם בצור קשר המובנה באתר.

מינוי קצין בטיחות בתעבורה

Comments are closed.

Call Now Button