סמכויותיו של קצין בטיחות בתעבורה

קצין בטיחות בתעבורה הוא האחראי על בטיחות ועל תקינות כלי הרכב של מעסיקו.

קצין בטיחות בתעבורה הוא האחראי על הדרכת הנהגים בעסק, הוא היועץ להנהלה בתחום הבטיחות בתעבורה ומהווה את הקשר לגורמים חיצוניים בתחום, כמשטרה וחברות הביטוח.

קצין בטיחות בתעבורה מוסמך לאסור על השימוש בכלי רכב הנמצאים בבעלות הארגון או באחזקתו, וכן להתיר את השימוש בכלי רכב אלו רק לאחר תיקון כל הליקויים שאותרו בהם.

משולש הסמכויות והמחויבויות – הרשות, קצין הבטיחות ובעל עסק

בעולם ציי הרכב מתקיים מערך יחסי גומלין מוגדר ומפורט בין רשות התחבורה, קציני בטיחות בתעבורה ובעלי המפעלים/ארגונים המחזיקים בצי הרכב. יחסים אלו מעוגנים במסגרת של חוקים כתובים ובלתי כתובים, המכתיבים את הסמכויות והמחויבויות של כל צד כלפי האחר. הכל מכוון למטרה אחת – ניהול תקין של צי רכב, המבטיח את שלומם ושלמותם של הנהגים והרכבים, ותורם לבטיחות התנועה.

סמכויות קציני בטיחות בתעבורה

בסמכותם של קציני בטיחות בתעבורה לאסור על השימוש בכלי הרכב של הארגון, ולהסיר את האיסור לאחר תיקונם ועמידתם בקריטריונים של בטיחות התנועה. במסגרת סמכות זו נדרש קצין בטיחות בתעבורה להעביר לרשות הרישוי בו ביום העתק מההודעה על איסור השימוש ברכב כלשהו.

קצין בטיחות בתעבורה שאיתר ליקויים כלשהם בכלי רכב, נדרש להודיע על כך בכתב לבעל החברה/העסק האוחז בצי הרכב. כמו כן, באחריותו של קצין בטיחות בתעבורה לדווח לבעל החברה על כל הקשור בסיכון בעבודתם של הנוהגים בכלי הרכב, התנהגותם או בריאותם.

מחויבויות בעל החברה המחזיקה בצי רכב

מיד עם קבלת הודעה מקצין בטיחות בתעבורה אודות איסור על שימוש ברכב עקב ליקויים, בעל החברה יידרש לתקנו לאלתר. יוצאים מן הכלל הם המקרים בהם הרכבים שאותרו כלקויים, הועברו תוך יומיים לבדיקה ברשות הרישוי ונמצאו תקינים וכשירים.
בעל החברה חייב לדווח לרשות על כל ליקוי בריאותי של מי מהנהגים, לאחר שקצין הבטיחות בתעבורה התריע על כך. היה ובעל החברה לא הודיע על כך לרשות – יעשה זאת קצין הבטיחות עצמו תוך שבוע מיום ההודעה.

כוחה של הרשות

בידי הרשות יש את הכוח להורות לקצין בטיחות בתעבורה או לבעל החברה, כל הוראה שניתנת לצורך קיום סדרי בטיחות בחברה, כפי שהרשות רואה לנכון. עם קבלת הוראה כזו מהרשות - קצין הבטיחות בתעבורה ו/או בעל החברה חייבים למלא את האמור בה באופן מלא. כמו כן, הרשות רשאית בכל עת ומצב לזמן למטרות בירור, קציני בטיחות בתעבורה ובעלי חברות המעסיקים אותם.

למידע נוסף פנו אל לופו שירותי ציי רכב בטלפון 09-7662733 או באמצעות צור קשר

סמכויותיו של קצין בטיחות בתעבורה

Comments are closed.

Call Now Button