תפקידי קצין בטיחות בתעבורה

תפקידי קצין בטיחות בתעבורה: לפקח על כך שהנהגים המועסקים על ידי הארגון או הנוהגים ברכבי הארגון, ימלאו אחר הוראות פקודת התעבורה ואחר כל התקנות הנכללות בה

תפקידי קצין בטיחות בתעבורה – על פי התקנות

תפקידי קצין בטיחות בתעבורה מוגדרים בתקנות התעבורה בצורה ברורה ומפורטת.

תקנה 585 א` מציינת את התפקידים הבאים שבאחריותו של קצין בטיחות בתעבורה:

  • לפקח על הנהגים המועסקים בארגון או אלה הנוהגים ברכב הארגון, כי ימלאו אחר דיני התעבורה ויהיו כשירים בריאותית כנדרש בהם.
  • להדריך את הנהגים בנושאי נהיגה, טעינה, פריקה וטיפול ברכב.
  • לפקח שהרכב של הארגון או הרכב המופעל על ידו יהיה תקין באופן שוטף, ושהוראות דיני התעבורה יתמלאו בו.
  • לפקח על קיום הוראות הבטיחות לגבי עוברי דרך, וכן לתקינותו של רכב המצוי בשטח הארגון.
  • להמליץ בפני בעל העסק בעניין הכשרת הנהגים והשתלמותם, וכן בהנהגת סדרי בטיחות במפעל, ובטיחות הנהגים וכלי הרכב.
  • להגיש לבעל העסק דוחות לגבי תפקידיו.
  • לנהל רישומי רכב ונהגים על פי הוראות רשות התחבורה.

תקנה 586 נותנת בידי קצין בטיחות בתעבורה את הסמכות והנוהל לאסור על שימוש ברכב החברה, או להתנות את השימוש בו בתיקונים ובהבאתו למצב שלא יפגע בבטיחות התנועה.

תקנה 587 מסדירה את סמכותו של קצין בטיחות בתעבורה בנושא ליקויים ברכב. על פי תקנה זו, על קצין הבטיחות בתעבורה להודיע לבעל העסק בכתב על ליקויים ברכביו, שעלולים לסכן את התנועה, וכן על פגמים בעבודת הנהגים, בריאותם או התנהגותם. בתקנה 587 א` מצוין כי עם העברת ההודעה, חייב בעל העסק לבצע את התיקונים עליהם התריע קצין הבטיחות בתעבורה, או להשיג אישור תקינות ממשרד הרישוי.

קציני הבטיחות בתעבורה של לופו – מתפקדים גם מעבר לתפקיד

קציני הבטיחות שלופו מציבה במפעלים, חברות וארגונים ברחבי הארץ, מחויבים לקיים את כל התקנות המצוינות לעיל – ומעבר להן. קיימים תפקידים נוספים של ניהול וייעוץ, שקצין בטיחות בתעבורה מטעם לופו מבצע במסגרת עבודתו. כאן בא לידי ביטוי היתרון הגדול של לופו – בשירות שהוא מעבר למקובל. שירות זה כולל גם ייעוץ וניהול כלכלי של תחום הרכב בארגון, מה שתורם משמעותית ליעילות הארגון ולחיסכון בעלויות.

למידע נוסף פנו אל לופו שירותי ציי רכב בטלפון 09-7662733 או באמצעות צור קשר

תפקידי קצין בטיחות בתעבורה

Comments are closed.

Call Now Button